^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz podręczników/materiałów ćwiczeniowych do religii w roku szkolnym 2021/2022

Podręczniki i ćwiczenia z przedmiotów obowiązkowych uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole.

Podręczniki i ćwiczenia do religii Rodzice/Prawni opiekunowie kupują we własnym zakresie.

Wykaz podręczników/materiałów ćwiczeniowych do religii w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa

Podręcznik

Klasa I

Poznaję Boży świat

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa II

Odkrywam królestwo Boże

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa III

Jezus jest z nami - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 D. Kurpiński, J. Snopek

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa IV

Miejsca pełne BOGActw - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa V

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - podręcznik i zeszyt ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa VII

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa VIII

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - 2021 r.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia od godz.12:00 do 15:00 uczniowie/rodzice mogą odebrać w sekretariacie szkoły loginy i hasła w celu dostępu do wyników. Odbiór danych do logowania możliwy jest również po tym terminie poniedziałek-czwartek w godz. 8:00 - 15:00, piątek 8:00 - 13:00.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną wydane uczniom/rodzicom  

9 lipca br. w godz. od 9:00 - 13:00.

BEZPIECZNE WAKACJE 2021

 

 

 

 

 

 

 

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Jest to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie należy jednak zapominać o BEZPIECZEŃSTWIE !!!

Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla uczniów, aby umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZK. 2020/2021

 

 Dnia 25 czerwca 2021 r.

o godz. 8:00

odbędzie się zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

roku szkolnego 2020-2021.

 

W związku z wytycznymi dotyczącymi przestrzegania bezpieczeństwa związanego z Covid-19 harmonogram dnia będzie wyglądał następująco:

  1. Zakończenie dla klas 1-8 o godz. 8:00.
  2. Uczniowie o godz. 7:55 udają się z wychowawcami do klas.
  3. W klasach wychowawca dokonuje promocji/niepromowania uczniów w formie rozdania świadectw.
  4. Świadectwa z wyróżnieniem wręcza uczniom Dyrektor (również w klasach).
  5. Czas na życzenia i pożegnanie się z uczniami przed wakacjami zorganizowany przez wychowawców.
  6. Odjazdy uczniów o godz.: Rzędziny, Stolec- 9:37, Buk, Łęgi- 10:15.

Do szkoły mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1. Uczniowie oraz nauczyciele nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren budynku szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

3. Podczas spotkań w szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) uczniowie, 2) wychowawcy, 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę itp., 4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Uczniowie:

1. Wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego – 2 m, podczas pobytu w szkole mają zakryte usta i nos - maseczki ochronne (w wyjątkowych sytuacjach zdrowotnych przyłbice). Jeżeli uczeń przyprowadzany jest przez rodzica/opiekuna, rozstaje się z nim przed wejściem do budynku szkoły.

2. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.

3. Następnie udaje się do wyznaczonej sali, zajmuje miejsce przydzielone przez wychowawcę i oczekuje na rozpoczęcie spotkania.

4. Po zakończeniu spotkania wychowawca wyczytuje kolejno uczniów, którzy mogą opuścić salę. Wyczytany uczeń zabiera swoje rzeczy i udaje się do wyjścia ze szkoły i niezwłocznie opuszcza teren szkoły. 

Jeżeli świadectwo nie zostanie odebrane dnia 25.06.2021 r. to należy to uczynić w terminie późniejszym po uprzednim telefonicznym umówieniu się w sekretariacie szkoły.

 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.