^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzupełniająca elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 03 czerwca 2020 r. rozpocznie się uzupełniająca elektroniczna rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra

na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

03.06.2020 r. – 08.06.2020 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

16.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

do 18.06.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej

19.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

19.06.2020 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Czytaj więcej...

ŻYCZENIA DLA DZIECI NA DZIEŃ DZIECKA

Drodzy Uczniowie, z okazji Dnia Dziecka składamy Wam życzenia:

- zdrówka,

- radości,

- samych dobrych myśli,

- odwagi w spełnianiu marzeń,

- oddanych koleżanek i kolegów,

- wspaniałych przyjaciół,

- zdrowych słodyczy,

- wiary w siebie,

- wytrwałości w nauce,

- wielu dobrych ocen w szkole,

 

- prezentów o jakich marzycie,

      - wspaniałych wakacji!

 TĘSKNIMY ZA WAMI !

 WASI NAUCZYCIELE

INFORMACJA - OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Informacja

   Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz.410,492,595,642,742 i 780 z późn. zm. ) uczniowie klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w godz. 8:00-12:10 od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. Po przeanalizowaniu wytycznych przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej zdecydowano, że w PSP w Rzędzinach może zostać utworzona jedna grupa świetlicowa licząca 11 uczniów. W związku z powyższym zobowiązuje się rodziców chętnych do skorzystania z opieki dla swoich dzieci w świetlicy szkolnej do złożenia stosownej deklaracji – załącznik 1 i 2 do dnia 21 maja 2020 r. do godz. 13:00 pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub przez dziennik elektroniczny Librus. Ograniczone możliwości kadrowe oraz konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci i pracowników w budynku szkoły, nie pozwalają na utworzenie większej liczby grup. W związku z powyższym do świetlicy przyjęte zostaną tylko dzieci obojga rodziców pracujących. O przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

SUKCESYWNE OTWIERANIE PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Szanowni Rodzice,

Od dnia 13.05.2020 r. planowane jest sukcesywne otwieranie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dobra.

Pierwszeństwo mają dzieci obojga rodziców pracujących w służbie zdrowia, w służbach mundurowych i socjalnych oraz handlu.

W związku z powyższym proszę rodziców pracujących w wyżej wymienionych zakładach, o informację do dyrektora szkoły (oświadczenie nr 1), o wyrażeniu woli uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w naszej placówce (w tym czasie nie będzie realizowana podstawa programowa) .

Oświadczenie nr 1 i nr 2 należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 08.05.20 r. (piątek) do godziny 12.00.

Rodziców, którzy wyrażą wolę przyprowadzania dziecka do placówki, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2.

Jednocześnie informuję , że ilość przyjętych dzieci uzależniona jest od możliwości kadrowych oraz lokalowych zgodnie z wytycznymi GIS.

Dnia 11.05.20 r. do godz.15 otrzymacie Państwo informację, czy Państwa dziecko zostało przyjęte na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od 13.05.20 r.

Owiadczenie_nr_1.pdf

Owiadczenie_nr_2.pdf

CO ROBICIE W TRAKCIE KWARANTANNY DOMOWEJ?

 

 

 

 

Samorząd uczniowski ogłosił dla osób chętnych zadanie, żeby przysłać zdjęcia i podzielić się tym co robicie, jakie talenty rozwinęliście, jak walczycie z nudą lub jak wygląda Wasze stanowisko nauki w czasie trwającej kwarantanny domowej. I zdjęcia przysłały nam aż .......  3 osoby: Marcelka z klasy VI, Oliwka z klasy V i Emil z klasy I.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.