^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZK. 2020/2021

 

 Dnia 25 czerwca 2021 r.

o godz. 8:00

odbędzie się zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

roku szkolnego 2020-2021.

 

W związku z wytycznymi dotyczącymi przestrzegania bezpieczeństwa związanego z Covid-19 harmonogram dnia będzie wyglądał następująco:

  1. Zakończenie dla klas 1-8 o godz. 8:00.
  2. Uczniowie o godz. 7:55 udają się z wychowawcami do klas.
  3. W klasach wychowawca dokonuje promocji/niepromowania uczniów w formie rozdania świadectw.
  4. Świadectwa z wyróżnieniem wręcza uczniom Dyrektor (również w klasach).
  5. Czas na życzenia i pożegnanie się z uczniami przed wakacjami zorganizowany przez wychowawców.
  6. Odjazdy uczniów o godz.: Rzędziny, Stolec- 9:37, Buk, Łęgi- 10:15.

Do szkoły mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1. Uczniowie oraz nauczyciele nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren budynku szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

3. Podczas spotkań w szkole mogą przebywać wyłącznie: 1) uczniowie, 2) wychowawcy, 3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę itp., 4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Uczniowie:

1. Wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego – 2 m, podczas pobytu w szkole mają zakryte usta i nos - maseczki ochronne (w wyjątkowych sytuacjach zdrowotnych przyłbice). Jeżeli uczeń przyprowadzany jest przez rodzica/opiekuna, rozstaje się z nim przed wejściem do budynku szkoły.

2. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.

3. Następnie udaje się do wyznaczonej sali, zajmuje miejsce przydzielone przez wychowawcę i oczekuje na rozpoczęcie spotkania.

4. Po zakończeniu spotkania wychowawca wyczytuje kolejno uczniów, którzy mogą opuścić salę. Wyczytany uczeń zabiera swoje rzeczy i udaje się do wyjścia ze szkoły i niezwłocznie opuszcza teren szkoły. 

Jeżeli świadectwo nie zostanie odebrane dnia 25.06.2021 r. to należy to uczynić w terminie późniejszym po uprzednim telefonicznym umówieniu się w sekretariacie szkoły.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

Przerwa wakacyjna w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach  od 02 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Opieka wakacyjna w oddziałach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach od 01 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Deklaracje o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie wakacji można składać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub do skrzynki przy głównym wejściu do szkoły, w terminie do 23.06.2021 r.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z opieki w innej placówce należy we własnym zakresie złożyć deklarację w wybranej szkole/przedszkolu w dniach 21.06.2021 r. – 23.06.2021 r. do godz.14:00.

Opieka wakacyjna w innych placówkach na terenie Gminy Dobra​

1. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej:

01.07.2021 r. - 30.07.2021 r.

2. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu:

02.08.2021 r. - 31.08.2021 r.

3. Oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach:

02.08.2021 r. - 31.08.2021 r.

4. Oddziały przedszkolne w Zespole Przedszkoli w Mierzynie:

01.07.2021 r. - 30.07.2021 r.

O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO OPIEKI BĘDZIE DECYDOWAŁA KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Pliki do pobrania:
Deklaracja do oddziału przedszkolnego​

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terenie całego kraju będą prowadzone największe badania statystyczne Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Będzie on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS: https://spis.gov.pl/

Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej mieszkańców Polski.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń
i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu m.in.:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Czytaj więcej...

Nagrody w konkursie plastycznym

16 czerwca zostały wręczone  uczniom naszej szkoły nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Miło nam ogłosić, że dwie uczennice: Zuzanna Ziołecka i Veronika  Bezverkha otrzymały nagrody za wyróżnienie. Natomiast w podziękowaniu za udział w konkursie i zaangażowanie w wykonanie prac, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom i drobne upominki.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.