^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O PRACY PPP W POLICACH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach - Posts | Facebook  

Ograniczenia dotyczące kontaktu z przedszkolami, szkołami i placówkami uniemożliwiają nam bezpośrednią obecność w Państwa placówkach. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco realizowane są wszelkie formy wsparcia dla nauczycieli, rodziców i uczniów na terenie poradni. Istnieje także możliwość prowadzenia działań wspierających rodziców i nauczycieli na terenie danej szkoły, przedszkola i placówki na drodze telefonicznej, elektronicznej (przy pomocy dostępnych platform edukacyjnych) lub mailowej. Zachęcamy serdecznie do kontaktu z koordynatorem placówki oraz do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie zamieszczane są materiały dla rodziców i nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Małgorzata Keck - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Police

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach, ul. J. Korczaka 27

Numer telefonu do Poradni: 91-3176-729

Koordynator z Poradni - dla naszej szkoły to Pani Renata Gniewosz

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terenie całego kraju będą prowadzone największe badania statystyczne Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Będzie on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS: https://spis.gov.pl/

Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej mieszkańców Polski.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń
i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu m.in.:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Czytaj więcej...