^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetargi

Projekt "Edukacja bez barier"

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach i Dołujach

Numer projektu:  RPZP.08.03.00-32-K008/18

Krótki opis projektu, jego cele i efekty: Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach i Dołujach” realizuje Gmina Dobra organ prowadzący Szkołę Podstawową w Rzędzinach i Dołujach. Projekt realizowany w PARTNERSTWIE Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i Gminy Dobra (Szczecińska).

OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2020.

GRUPA DOCELOWA: 117 osób, 16 nauczycielek, 1 nauczyciel, 50 uczennic, 50 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkół Podstawowych w Rzędzinach i Dołujach oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi;

b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu oraz kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów.

c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych.

TYPY PROJEKTU:

1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

3. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

4. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

ZADANIA: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Wartość projektu: 417 387,48 zł.

Wkład własny niefinansowy:21 000,00 zł - wykorzystanie sal szkolnych.

Dofinansowanie UE: 354 779,35 zł

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU „EDUKACJA BEZ BARIER”

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Matematyczne gry i zabawy

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Przyrodniczo - ekologiczne

22.10.2018 r.

29.10.2018 r.

05.11.2018 r.

19.11.2018 r.

26.11.2018 r.

03.12.2018 r.

10.12.2018 r.

17.12.2018 r.

07.01.2019 r.

14.01.2019 r.

21.01.2019 r.

11.02.2019 r.

18.02.2019 r.

25.02.2019 r.

04.03.2019 r.

 

 

 

 

 

poniedziałek

14:15 - 15:45

Sala nr 5

 

 

 

 

 

22.10.2018 r.

26.10.2018 r.

29.10.2018 r.

02.11.2018 r.

05.11.2018 r.

19.11.2018 r.

 

01.04.2019 r.

08.04.2019 r.

27.04.2019 r.

29.04.2019 r.

06.05.2019 r.

11.05.2019 r.

 

 

14:25 - 15:55 pon.

13:30 - 16:30 pt.

14:25 - 15:55 pon.

11:50 - 14:05 pt.

14:25 - 15:55 pon.

14:15 - 15:45 pon.

 

14:25 - 15:55 pon.

14:25 - 15:55 pon.

13:30 - 15:45 sob.

14:25 - 15:55 pon.

14:25 - 15:55 pon.

13:30 - 16:30 sob.

Sala nr 6

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Język angielski

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Programowania gier komputerowych

27.10.2018 r.

 

24.11.2018 r.

 

15.12.2018 r.

 

05.01.2019 r.-zajęcia przeniesione na 23.02.2019 r.

19.01.2019 r.

16.02.2019 r.

 

 

 

 

sobota

8:30 - 12:35

Sala nr 4

22.10.2018 r.

29.10.2018 r.

05.11.2018 r.

19.11.2018 r.

26.11.2018 r.

03.12.2018 r.

10.12.2018 r.

17.12.2018 r.

07.01.2019 r.

14.01.2019 r.

21.01.2019 r.

11.02.2019 r.

18.02.2019 r.

25.02.2019 r.

04.03.2019 r.

 

 

 

 

poniedziałek

14:15 - 15:45

Sala komputerowa

 

 

 

 

 

Zajęcia z robotyki (2 grupy x 7 os.=14 os.)

2,9,16,23,30 marzec 2019 r.

SOBOTY - 5 x 6h od 8:45

ZAJĘCIA „DORADZTWO ZAWODOWE”

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - 6 osób – po 37,5 min/ 1 osoba

15.02.19 r. piątek

13:25-14:03 – 1osoba

14:05-14:43 – 1 osoba

01.03.19 r. piątek

13:25-14:03 – 1osoba

14:05-14:43 – 1 osoba

15.03.19 r. piątek

13:25-14:03 – 1osoba

14:05-14:43 – 1 osoba

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 12h po 45min /540 min/

20.05.2019 r. poniedziałek - 14:15 - 15:53 /98 min/

21.05.2019 r. wtorek - 14:15 - 15:53 /98 min/

22.05.2019 r. środa - 14:15 - 15:53 /98 min/

23.05.2019 r. czwartek - 14:15 - 15:53 /98 min/

24.05.2019 r. piątek - 13:25 - 15:53 /148 min/

GALERIA:

 

 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Egzamin 2019 Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 Komunikat o dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku Komunikat o przyborach.pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.