^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doradztwo zawodowe

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 20212022
Terminy​_postępowania​_rekrutacyjnego​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf 0.74MB

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

Oddział przedszkolny -informacje/zajęcia zdalne

ZAJĘCIA ZDALNE DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

16 kwietnia 2021 r. /piątek/

Witajcie:-)

Dzisiejszym tematem przewodnim będzie dbanie o środowisko. 

1. W ramach przypomnienia zasad segregacji  obejrzyjcie  krótki film edukacyjny „Staś i segregacja odpadów”.

https://m.youtube.com/watch?v=BGnBQTE3oqU

 

2. Prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza „Sznurek Jurka” L. Szołdry. 

Za przedszkolem, bardzo blisko,

Było miejsce na boisko.

Kiedyś tam wyrzucił Jurek

poplątany stary sznurek

A nazajutrz obok sznurka

od banana spadła skórka

wyrzucona przez Karola.

Tam też wkrótce Jaś i Ola

wyrzucili bez wahania

swoje torby po śniadaniach.

Stos papierków po cukierkach

wysypała tam Walerka

Na papierki spadła ścierka,

jakaś pusta bombonierka,

I od lodów sto patyków

pustych kubków moc z plastiku.

Ot tak, od sznurka Jurka,

wnet urosła śmieci górka,

A z tej górki wielka góra,

której szczyt utonął w chmurach

Nie ma miejsca na boisko

lecz śmietnisko mamy blisko.

 

3. Zadaniem dzieci jest odpowiedzieć na pytania:

- Co miało powstać koło przedszkola?

- Czy zbudowano tam boisko?

- Co przeszkodziło w wybudowaniu tam boiska?

- Kto wyrzucał śmieci koło przedszkola?

- Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów?

- Czy Jurek przewidział konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka?

- Czy znasz miejsca przeznaczone na odpady?

 

4. Praca plastyczna- ośmiornica z rolki po papierze toaletowym:

https://zszywka.pl/p/osmiornica-11314503.html

 

5. Rytmika dla dzieci- ćwiczenia z liczeniem w podskokach:

https://m.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=21s

Życzymy udanego weekendu :-)

 

15 kwietnia 2021 r. /czwartek/

1. Poszukajcie w domu pudełek, kartonów, rurek po papierze, zakrętek od butelek. Przygotujcie również klej, nożyczki i taśmę klejącą oraz poproście o pomoc kogoś dorosłego. Kiedy wszystko będzie przygotowane, z zebranych materiałów zbudujcie dowolny pojazd. Możecie go oczywiście ozdobić według własnego pomysłu.

Kilka przykładów: 

https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2013/07/obraz-209.jpg

https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2013/07/obraz-210.jpg

https://www.google.com/amp/s/www.pinterest.de/amp/pin/737534876459798423/

2. Czy słyszeliście o niewidzialnym atramencie? Dzięki niemu można wysłać do kogoś tajną wiadomość! Potrzebne będą: biała kartka, sok z cytryny (o pomoc przy wyciskaniu możecie poprosić kogoś starszego), patyczek kosmetyczny oraz lampka lub żelazko (tylko przy pomocy osoby dorosłej).

Patyczek moczymy w soku i rysujemy na kartce dowolny obrazek. Po wyschnięciu będzie on niewidoczny. Jeśli ogrzejemy obrazek żarówką z lampki lub żelazkiem (tylko osoba dorosła) wtedy obrazek pojawi się na kartce!

 

14 kwietnia 2021 r. /środa/

Kochane Przedszkolaki, Drodzy Rodzice, w tym tygodniu zapoznamy się również z tematem dbania o przyrodę. Zachęcamy Was do zapoznania się i wspólnego śpiewania piosenki "Świat w naszych rękach - eko piosenka".

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

Bycie eko nie jest już wyborem czy modą, ale obowiązkiem każdego człowieka. Warto zacząć od siebie. Nawet małymi krokami możemy zapewnić przyszłość naszej planecie. Dlatego zacznijmy od odpadów nie wyrzucajmy ich , pobawmy się w recykling.

Spróbujmy stworzyć coś z niczego …Wasze głowy są pełne twórczych pomysłów dlatego proponujemy abyście wykonali ciekawe prace z nieużytków …  

Macie  jakieś ekopomysły?  

Jeśli nie możecie się zdecydować, co wyczarować z surowców wtórnych skorzystajcie  z poniższej strony.

http://krokotak.com/category/from-recycle-bin/plastic/ 

Powodzenia :)

Zapraszamy do zabawy ruchowej "Spacer Ekoludków" -  do tej aktywności proponujemy zachęcić wszystkich członków rodziny. Stajemy w małym kole i wykonujemy następujące czynności:

* Wszyscy trzymają się za ręce i wykonują taniec EkoLudków (a’la Kankan – raz prawa, raz lewa noga do przodu) – tańczymy przez około 1 minutę.

* Wszyscy trzymają się za ramiona i wspólnie próbują „kucnąć”, a następnie wstać – ćwiczenie powtarzamy trzy razy.

* Wszyscy kucają i trzymają się wzajemnie za kostki kolegi i koleżanki, w ten sposób próbujemy się poruszać w kole.   Udanej zabawy:)

Kiedy dopadnie Was nuda, zachęcamy do udziału w quizie dydaktycznym "Dbamy o przyrodę".
Rodzic mówi zdania. Dziecko potwierdza prawidłową odpowiedź, wstając i mówiąc: Tak!, a nieprawidłową pozostając w bezruchu (siedząc ) i mówiąc: Nie!

Dobrze, aby każda odpowiedź była przez dziecko uzasadniona.

    Przykładowe zdania:

– Zwierzęta nie czują, kiedy się im dokucza.

– Śmieci powinno się wyrzucać do specjalnych pojemników, a jeśli ich nie ma – do kosza.

– Każda woda, którą pijemy, powinna być czysta.

– W lesie wolno krzyczeć.

– Warto sadzić kwiaty w ogrodzie.

Zapraszamy do zabawy :)

Kochani Rodzicie, w każdym domu zapewne oprócz tego, że segregujecie śmieci, zbieracie Państwo nakrętki plastikowe po wypitych napojach. Jeśli tak, to super, bo mogą się one przydać do zabawy matematycznej. Układamy gąsienicę z nakrętek od najmniejszej ( 1 ) do największej liczby kropek (6). Dziecko powinno mieć do dyspozycji zestaw nakrętek z liczbą oczek 1-6 jak na kostce do gry. Po ułożeniu dziecko wskazuje drugą, trzecią, piątą nakrętkę.

Poniżej propozycja strony internetowej z propozycjami różnorodnych zabaw z wykorzystaniem nakrętek plastikowych.  Miłej zabawy :)

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html

Dla umilenia chwil proponujemy bajkę proekologiczną. :)

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

 

13 kwietnia 2021 r. /wtorek/

Dzień dobry! 

1.Prosimy rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza D. Gellnerowej: „Szczypiorek”.

„Włożyłam do ziemi cebulę w zeszły wtorek,

Teraz mam w doniczce zielony szczypiorek.

Jeżeli przyjdziecie do mnie mili goście,

To mnie o szczypiorek zielony poproście”.

 

2.Rozmowa na temat wiersza:

- Co zostało wsadzone do ziemi?

- Co teraz jest w doniczce?

 

3.Prosimy przeczytać dzieciom krótką informacje: 

Szczypior jest bogatym źródłem witamin i minerałów, to znaczy , że kiedy go jemy jesteśmy zdrowi i silni. Możemy go dodawać do różnych potraw np. do twarożku , sam szczypiorek trochę szczypie w język.

 

4.Teraz pobawimy się w małych ogrodników. Potrzebne nam będą: doniczki lub plastikowe pojemniczki np. po serkach, ziemia, cebule, konewka z wodą. 

Nasyp ziemi do pojemniczków, zrób wgłębienie, umieść w nim cebule, przysyp ziemią i podlej. Postaw pojemniczki na parapecie. Pamiętaj, że roślinom do właściwego wzrostu potrzebne jest ciepło , światło i woda. Podlewaj cebulki i obserwuj kiedy pojawi się szczypiorek, gdy już urośnie odpowiednio duży zajadaj go ze smakiem.

Miłej zabawy :)

 

12 kwietnia 2021 r. /poniedziałek/

1.Na dobry początek dnia zapraszamy do rozgrzewki przy jednym z naszych ulubionych hitów! Zaproście do zabawy rodziców oraz rodzeństwo!

https://youtu.be/HwoXD_RVETg

2. Z wytłaczanek po jajkach możecie wykonać urocze zwierzątka. O pomoc w wycięciu poproście rodziców lub starsze rodzeństwo, przygotujcie farby lub kredki i dajcie się ponieść fantazji. Kilka inspiracji w filmie: https://youtu.be/K4qvDEeexH4

3. Wykorzystajcie krzesła, poduszki, koce do zbudowania bazy. Możecie się w niej bawić, urządzić piknik, a może nawet spędzić noc? 

 

9 kwietnia 2021 /piątek/

Zapraszamy Was dzisiaj do: 

1. Zabaw muzyczno- rytmicznych.

https://m.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

2. Zwierzątka z plasteliny. Prosimy, żebyście ulepili zwierzątko, które można spotkać na wsi. Jeśli nie macie w domu plasteliny  możecie narysować, namalować farbami lub wyciąć z papieru. Jesteśmy bardzo ciekawe Waszych prac. 

3. Zapraszamy dzieci na wycieczkę na wieś do gospodarstwa rolnego:

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831

 

7 - 8 kwietnia 2021 r. /środa - czwartek/

Zachęcamy do wykonania prostych eksperymentów z wykorzystaniem produktów, które znajdą się chyba w każdym domu :)

https://youtu.be/jPg1CjqmV-g

oraz

https://youtu.be/stg9EYDGn4g

Jeśli pogoda na to pozwoli, wybierzcie się na wiosenny spacer. Może uda Wam się wypatrzyć poznane przez nas wiosenne kwiaty lub ptaki? Po powrocie ze spaceru spróbujcie narysować to, co widzieliście, po powrocie do przedszkola stworzymy wiosenną galerię!

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW O PRZERWIE WAKACYJNEJ

 Wakacyjna przerwa w pracy oddziału przedszkolnego w PSP w Rzędzinach została ustalona od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021. W miesiącu lipcu oddział przedszkolny będzie pełnił dyżur wakacyjny, o możliwości złożenia stosownej deklaracji na ten czas, zostaniecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie. Poinformujemy też o możliwości złożenia deklaracji wakacyjnej na miesiąc sierpień w innych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych Gminy Dobra.

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Rodzice,

 Bardzo prosimy o zapoznanie się i  wydrukowanie (dokumenty będą dostępne również na stoliku przed salą). 

1. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dotyczące odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami.  

Oświadczenie rodziców dotyczące odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego.pdf

2. Oświadczenia o godzinach uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.( Można napisać odręcznie).

Oświadczenie o godzinach pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.pdf

3. Zgoda na pomiar temperatury u dziecka. (Można napisać odręcznie).

Zgoda na pomiar temperatury .pdf

Prosimy zaopatrzyć dzieci z oddziału przedszkolnego w:

1. ubranka na zmianę ( podpisane zostawiamy w szafce)

2. kapcie

3. chusteczki higieniczne w pudełku

4. chusteczki nawilżane

5. wyprawkę plastyczną:

- kredki ołówkowe grube/ trójkątne

- klej w sztyfcie

- papier kolorowy

- wycinanki

- plastelina

- nożyczki zaokrąglone

- pędzelek

- farby plakatowe

- podpisany koszyczek na przybory. 

Dziękujemy! 

Zapisy do klas 1 na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do klas 1. (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
na rok szkolny 2021/2022)

Obowiązek szkolny w klasie pierwszej rozpoczynają dzieci:
7–letnie (rocznik 2014)
6–letnie (rocznik 2015) – na wniosek rodzica
przyjmowanie wniosków od 8 do 26 marca 2021 r.

Wypełnione zgłoszenie wraz z pozostałymi drukami należy złożyć do urny umieszczonej przy wejściu do szkoły w godz. od 7:00 do 16:00, lub przesłać skan wszystkich dokumentów na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91-311-24-39.

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie
Deklaracja religia, etyka
Zgoda na przetwarzanie danych

 

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny 2020-2021

„Pyszne i zdrowe kanapki kolorowe”.

Po starannym umyciu rączek dzieci przystąpiły do pracy. Samodzielnie smarowały pieczywo masłem, a następnie układały na kromkach wybrane przez siebie produkty. Podczas robienia kanapek kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, a także rozwijały kreatywność. Okazało się, że naszym przedszkolakom najlepiej smakowały kanapki zrobione własnoręcznie, które wyglądały pięknie, kolorowo i zawierały mnóstwo witamin. /Anita Jankowska-Kardas/