^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2021-2022

Dyrektor szkoły Ewa Lewandowska

Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot/ zajęcia, klasa/grupa

Agnieszka Banaszak

edukacja wczesnoszkolna kl. 3,  wychowawstwo kl. 3., zaj. rozwijające  zainteresowania kl.1-3,

Agnieszka Wróblewska

edukacja wczesnoszkolna (bez: ed. plastycznej , muzycznej, wychowanie fizyczne) kl. 1, wychowawstwo kl. 1., biblioteka

Edyta Urban

edukacja wczesnoszkolna kl. 2, logopeda, wychowawstwo kl. 2., zaj. rozwijające zainteresowania, kl. 2

Maja Lipińska

 język angielski kl. 1-8., wychowawstwo kl. 7., zaj. rozwijające zainteresowania kl. 5,8,

Magdalena Suszek

język polski kl. 4-8, wychowawstwo kl. 8., j. polski z V.B. kl. 4, j. polski z M.A. kl. 7

Maria Wierzbicka-Stasik

przyroda kl. 4, biologia kl. 5-8, geografia kl. 5-8, chemia kl. 7-8, biblioteka,.

Mariola Zachciał

matematyka kl. 4-8, świetlica, wychowawstwo kl. 5., zaj. rozwijające zainteresowania kl. 8

Ewa Lewandowska

technika kl. 4 i 5, informatyka kl. 4-8, kl. 5 i 7 podział na grupy

Bożena Pytlowska

muzyka kl. 4-7 , plastyka kl. 4-7,  

Dorian Szypłowski

wychowanie fizyczne kl. 4 i 5 - zaj. łączone, kl. 7, 8, zaj. rozwijające zainteresowania kl. 3

Grzegorz Gierek

religia kl. 1, 2, 3, kl. 4 i 5 lekcje łączone, kl. 7, 8

Ewa Bajuk

historia kl. 7-8, wos kl. 8., pedagog szkolny

Anna Madej

język niemiecki kl. 7-8

Marcin Różański

fizyka kl. 7-8

Wioletta Kłosińska

ed. plastyczna, ed. muzyczna, wychowanie fizyczne kl. 1, historia kl.4 wychowawstwo kl. 4.,  wdż kl. 4-8, świetlica

Joanna Hliwa

zajęcia rewalidacyjne

Blanka Kułak

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia, zajęcia rewalidacyjne

Joanna Krzemińska

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia

Anita Jankowska-Kardas

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Katarzyna Rohde

edukacja przedszkolna

Aleksandra Wis

edukacja przedszkolna

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.