^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek      9:40 - 13:25

wtorek                8:50 - 11:25      11:25 - 12:35       13:20 - 14:15    

środa                  9:35 - 13:50  

czwartek           11:25 - 12:35      

piątek                10:35 - 11:50  

MWS / AW

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

·         wypożyczając do domu, wyłącznie na swoje nazwisko,

·         czytając lub przeglądając na miejscu księgozbiór podręczny.

3. Jednorazowo  można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni. W przypadkach uzasadnionych można prosić o prolongatę.

4. Książki i czasopisma potrzebne na lekcje można wypożyczać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem (popisaniem, poplamieniem itp.) i zgubieniem.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

7. Wypożyczone książki i inne rodzaje dokumentów bibliotecznych, czytelnik powinien zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

8. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

9. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, używania telefonów komórkowych.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika i materiałów edukacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach

Podstawa Prawna:  art. 22 ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572   z póz. zm.)

 1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka nowożytnego  są własnością Szkoły.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
 3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.
 4. Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników, który stanowi dochód budżetu państwa.
 6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).
 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 9. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom następnego dnia po rozpoczęciu roku szkolnego; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  podczas zajęć edukacyjnych.
 10. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
 11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom kl. I przez kolejne 2 lata.

       

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.