^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY - EWA BAJUK

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/21

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8:40 – 11:30

 

12:15 - 13:15

 

 

9:30 – 12:20

 

   13:05 - 14:00

7:45 – 12:20

 

 

7:45 – 7:55

 

8:40 - 13:05

7:45 – 7:55

 

8:40 - 13:45

Jeśli Rodzic/Rodzice chcieliby spotkać się ze mną w godzinach popołudniowych, proszę o poinformowanie mnie, kiedy i o której godzinie Państwu pasuje.

Serdecznie zapraszam

                                              Ewa Bajuk

 

UCZNIU  - możesz skontaktować się ze mną, jeśli:

- chciałbyś z kimś porozmawiać,

- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie,

- masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen,

- masz problemy rodzinne,

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

chciałbyś pomagać innym,

- masz problem z wyborem szkoły gimnazjalnej. Zapraszam.

 

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

(według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej)

1. Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3. Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

5. Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli.

6. Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

7. Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów.

8. Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

INSTYTUCJE POMOCOWE, DZIAŁAJĄCE W NASZEJ GMINIE, POWIECIE:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach

ul. J.Korczaka 27, 72-009 Police, tel. 91- 3176-729

 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Szczecińskiej

ul. Graniczna 24a
72-003 DOBRA
Tel: 91- 311-33-93

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej Szczecińskiej
Tel. 91 - 311-23-07
Wołczkowo ul. Lipowa 51
 

- Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny – Ośrodek Pomocy
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Oddział

w Dołujach

tel. 695 264 651
tel. 91 311 88 19,  ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje
poniedziałek – wtorek 14.00 – 18.00
środa – czwartek – piątek 8.00 – 12.00


- Komisariat Policji w Mierzynie

tel. 91 821 73 95
ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn


- Straż Gminna

tel. 91 311 52 56
Adres: ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje
 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.