^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świetlica szkolna

ZDALNE zajęcia świetlicowe dla starszych i młodszych

Zadanie na 02.04.2020 r. /czwartek/

Witam dzieciaczki.

Dzisiaj proszę i kolejną pracę artystyczną. Wiem, że siedzicie w domu jak my wszyscy i każdy z nas ma swoją ulubioną książkę, do której często zaglądacie. Dlatego zadanie jest takie, proszę o naszkocowanie okładki waszej ulubionej książki. Prace proszę wykonać farbami. Życzę dobrej zabawy. 

 

Zadanie na 01.04.2020 r. /środa/

Dzień Dobry Słodziaki

Jak tam wasze prace, zrobione? Pisałam wam wcześniej, że praca bedzie dwuetapowa. W pierwszym mieliście namalować wasz pokój, teraz proszę byście w tym pokoju namalowali siebie, jak spedzacie czas, co lubicie robić. Prace proszę przesyłać do Krzysztofy Olszowy, meil  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  , życzę dobrej zabawy.

 

Zadanie na 31.03.2020 r. /wtorek/

Witam Was kochane Słodziaki                                                                                        

Od dzis zaczynamy bawić sie i tworzyć na świetlicy, codziennie będę zadawała prace plastyczne, a Wy moi kochani proszę prześlijcie mi na meila, efekty waszej pracy . Dziś proszę namalujcie jak wyglada wasz pokój. Proszę namalować lub narysować na białej kartce A4 , praca jest dwuetapowa , więc proszę nie umieszczać żadnych osób na kartce, życzę dobrej zabawy i pozdrawiam. 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU 2019/2020

Dzień tygodnia

Godziny

                      Zmiana                              od 21.10.2019 r. do 10.01.2020 r.

Poniedziałek

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

Wtorek

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

7:30 - 8:00           11:50 - 15:20

Środa

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

7:30 - 8:00           12:35 - 16:25

Czwartek

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

7:30 - 8:00           11:40 - 16:40

Piątek

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

7:30 - 8:00           11:40 - 15:20

 

 PLAN  PRACY  ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020                                            

I. Organizacja pracy świetlicy.

1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną dla uczniów i dzieci, którzy dłużej przebywają w Szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki pozalekcyjnej.

2. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do:

- potrzeb uczniów i dzieci oraz ich  rodziców;

- czasu pracy rodziców;

- tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole;

- organizacji dojazdu do Szkoły;

- udziału uczniów w zajęciach dodatkowych po zakończonych lekcjach;

- innych okoliczności wymagających zapewnienia uczniom i dzieciom opieki.

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w dniach pracy Szkoły, w przedziale czasowym od 7.00 do 17.00 w poniedziałki i 16:30 od wtorku do piątku. Zajęcia świetlicowe odbywają się również w dodatkowych dla uczniów dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, od 8.00 do 14.00.

4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów nie przekracza 25. Podział  uczniów na  grupy wychowawcze dokonywany jest wg kryterium wiekowego.

5. Podstawowe obowiązki nauczyciela – wychowawcy świetlicy, określa Statut.

6. Rodzice zgłaszając swoje dziecko do świetlicy:

- określają przewidywany czas pobytu ich dziecka w świetlicy;

- podają dane osób (imię, nazwisko, nr telefonu) upoważnionych do odbioru ich dziecka;

- uzgadniają sposób kontaktowania się wychowawcy świetlicy z rodzicami, podając również nr telefonu  domowego i komórkowego obojga rodziców oraz adres zamieszkania;

- zapoznają się z procedurami postępowania w przypadku, gdy w oznaczonym czasie dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy.

II. Główne kierunki pracy świetlicy:

1. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury życia codziennego:

- organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom przed i po lekcjach (zajęcia sportowo – rekreacyjne)

- troska o prawidłową postawę ciała

- dbanie o czystość i estetykę sali

- dbanie o czystość osobistą oraz kulturalne spożywanie posiłków

- wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia, uzmysławianie potrzeby zdrowego odżywiania

- dbania o kondycję fizyczną

- motywowanie do cichej zabawy

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabawy

- stwarzanie sytuacji i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu

- mobilizowanie uczniów klas starszych do współpracy z młodszymi dziećmi i pomocy –kształtowanie postaw opiekuńczych.

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień:

- popularyzacja wystaw wytworów dziecięcych

- prowadzenie zajęć wg tygodniowej danego miesiąca

- prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych, wprowadzanie różnorodnych technik plastycznych, wykorzystywanie podkładów muzycznych.

3. Pomoc dzieciom w opanowaniu materiału z danej klasy i rozwijanie sprawności umysłowej:

- pomoc w odrabianiu zadań domowych

- otoczenie opieką dzieci słabszych w nauce

- prowadzenie zabaw dydaktycznych

- wymiana obserwacji dziecka z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem szkolnym

- ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów/ zagadki, gry logiczne, quizy itp./

- współpraca z biblioteką szkolną, spotkania z dziecięcą literaturą.

4. Kształtowanie postaw moralno – społecznych:

- wdrażanie do samodyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny

- kształtowanie postawy współgospodarza świetlicy

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

- udział w pracach społeczno – użytecznych .

5. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających z opieki w świetlicy:

- indywidualne kontakty z rodzicami, udzielanie informacji o zachowaniu dziecka w czasie przebywania w świetlicy

- udzielanie pochwał lub nagan

- informowanie wychowawców klasowych o osiągnięciach uczniów i trudnościach wychowawczych.

III. Plan pracy świetlicy z podziałem na miesiące i tygodnie.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.