^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grono pedagogiczne 2019/20

Dyrektor szkoły Ewa Lewandowska

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć

Agnieszka Banaszak

edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl. I

Agnieszka Wróblewska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowawstwo kl. II

Edyta Urban

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, świetlica, wychowawstwo kl. III

Maja Lipińska

 język angielski, wychowawstwo kl. V

Magdalena Suszek

język polski, wychowawstwo kl. VI

Maria Wierzbicka-Stasik

biologia, geografia, chemia, biblioteka, wychowawstwo kl. VII

Mariola Zachciał

matematyka, doradztwo zawodowe, świetlica, wychowawstwo kl. VIII

Ewa Lewandowska

technika, informatyka

Bożena Pytlowska

muzyka, plastyka

Dorian Szypłowski

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Grzegorz Gierek

religia

Ewa Bajuk

historia, WOS, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Madej

język niemiecki

Marcin Różański

fizyka

Marta Płudowska

edukacja przedszkolna, wychowawstwo oddział przedszkolny

Anita Jankowska-Kardas

edukacja przedszkolna

Blanka Kułak

edukacja przedszkolna

Krzysztofa Olszowy

świetlica

Joanna Hliwa

nauczanie indywidualne

Justyna Kaczmarek

nauczyciel wspomagający

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.