^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grono pedagogiczne 2020-2021

Rok szkolny 2020-2021

Dyrektor szkoły Ewa Lewandowska

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć

Edyta Urban

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, zajęcia świetlicowe, wychowawstwo kl. I

Agnieszka Banaszak

edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl. II, zajęcia świetlicowe

Agnieszka Wróblewska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl. III, biblioteka

Mariola Zachciał

matematyka, wychowawstwo kl. IV, doradztwo zawodowe, zajęcia świetlicowe

Maja Lipińska

 język angielski, wychowawstwo kl. VI, zajęcia świetlicowe

Magdalena Suszek

język polski, wychowawstwo kl. VII, doradztwo zawodowe

Maria Wierzbicka-Stasik

przyroda, biologia, geografia, chemia, biblioteka, wychowawstwo kl. VIII

Ewa Lewandowska

technika, informatyka, zajęcia świetlicowe

Bożena Pytlowska

muzyka, plastyka

Dorian Szypłowski

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Grzegorz Gierek

religia

Ewa Bajuk

historia, WOS, pedagog szkolny

Anna Madej

język niemiecki

Marcin Różański

fizyka

Anita Jankowska-Kardas

edukacja przedszkolna

Katarzyna Rohde

edukacja przedszkolna

Blanka Kułak

edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne

Wioletta Kłosińska

zajęcia świetlicowe, wychowanie do życia w rodzinie

Joanna Hliwa

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne

 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.