^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grono pedagogiczne 2018/19

Dyrektor szkoły Ewa Lewandowska

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć

Agnieszka Wróblewska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl. I

Edyta Urban

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, świetlica, wychowawstwo kl. II

Maria Wierzbicka-Stasik

przyroda, biologia, geografia, chemia, biblioteka, wychowawstwo kl. VI

Mariola Zachciał

matematyka, świetlica, wychowawstwo kl. VII

Maja Lipińska

 język angielski, wychowawstwo kl. VIII

Magdalena Suszek

język polski, historia i społeczeństwo, wychowawstwo kl. V

Ewa Lewandowska

technika, informatyka

Bożena Pytlowska

muzyka, plastyka

Dorian Szypłowski

wychowanie fizyczne

Ks. Grzegorz Gierek

religia

Ewa Bajuk

historia i społeczeństwo, WOS, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Madej

język niemiecki

Marcin Różański

fizyka

Marta Płudowska

edukacja przedszkolna, wychowawstwo oddział przedszkolny

Anita Jankowska-Kardas

edukacja przedszkolna

Krzysztofa Olszowy

świetlica

Joanna Hliwa

nauczanie indywidualne

 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.