^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Podział roku szkolnego na śródrocza

Pierwsze śródrocze: 02.09.2019 r. – 31.01.2020 r.                                   

Drugie śródrocze: 01.02.2020 r. – 26.06.2020 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Ferie zimowe

10 – 23 lutego 2020 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

6.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. przełożony na 16 czerwca 2020 r. (wtore) godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. przełożony na 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. przełożony na 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00

Termin dodatkowy:

1. język polski – 01 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 9:00

2. matematyka – 02 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 03 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

7.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

31 października 2019 r., 2,3 stycznia 2020 r., 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. przełożone na 16,17,18 czerwca 2020 r. (Egzamin Klas Ósmych), 1 czerwca 2020 r. (Szkolne Igrzyska Sportowe - odwołane), 12 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

 § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2019 r., 25 - 26 grudnia 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 12 - 13 kwietnia 2020 r., 1 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.

9.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

10.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.