^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1. 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

 2.

Podział roku szkolnego na śródrocza

Pierwsze śródrocze: 01.09.2021 r. - 31.01.2022 r.

Drugie śródrocze: 01.02.2022 r. – 24.06.2022 r.

 3.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm). 

 4. 

Ferie zimowe

 

31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.). 

 5. 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

 6. 

Egzamin ósmoklasisty

24 maja 2022 r. - język polski

25 maja 2022 r. - matematyka

26 maja 2022 r. - język angielski

 Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361). 

 7.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021 r., 7 stycznia 2022 r., 2 maja 2022 r., 24-26 maja 2022 r., 1 czerwca 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

 § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 8.

Dni ustawowo wolne od pracy

11 listopada 2021 r., 6 stycznia 2022 r., 18 kwietnia 2022 r., 3 maja 2022r., 16 czerwca 2022 r.

 9.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm). 

 10.

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.