^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bezpieczna Szkoła" 2015/2016

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 po raz kolejny przystąpiliśmy do programu

„ Bezpieczna szkoła”,

organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZADAŃ DO REALIZACJI W NASZEJ SZKOLE W RAMACH BEZPIECZNEJ SZKOŁY TO MIĘDZY INNYMI:

1. Diagnozy poczucia bezpieczeństwa – zebranie informacji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Spotkania z Policją i Strażą Gminną - Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Komunikatory społecznościowe. Jak reagować, gdy zaczepia mnie nieznajomy.

 

 

  

Pies - ratownik w naszej szkole.

 

 

 

 

 

3. Spotkania edukacyjne dla Rady Pedagogicznej, Rodziców i Uczniów w ramach współdziałania  z Komendą Policji.

4. Próbny alarm pożarowy.

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas 0-VI.

 

 

  

 

6. Zajęcia z profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dla klas IV - VI oraz dla rodziców.

 

  

 

7. Gazetki tematyczne i pogadanki w klasach na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

  

 

8. Na przełomie kwietnia/maja 2016 roku inicjatywa edukacyjna (forma i szczegółowe działania, po konsultacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami).

 

Harmonogram będzie modyfikowany w zależności od potrzeb, możliwości i zgłaszanych przez społeczność szkoły pomysłów.

 

                                                                                           Koordynatorzy akcji Bezpieczna Szkoła:

                                                                                                    Ewa Bajuk, Mariola Zachciał.

 

Głównym celem Programu „Bezpieczna Szkoła” jest inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.

Najważniejszym elementem podlegającym ocenie w części konkursowej Programu,  mającym wpływ na decyzję jury będzie ocena wybranej konkretnej, jednej inicjatywy, mającej na celu propagowanie zasad   i idei bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Placówki oświatowe, które przystąpią do Programu „Bezpieczna Szkoła” poddają ocenie komisji konkursowej autorską podjętą inicjatywę profilaktyczną, w obszarze bezpieczeństwa w szkole.

Najważniejszymi kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą:

   - jego innowacyjność,

- kompleksowe potraktowanie zagadnienia,

- zaangażowanie w realizację całej społeczności szkolnej,

- uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych placówek oświatowych.

W terminie do 13 maja 2016 roku uczestnicy zobowiązani są do nadesłania sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej, która w jak najdokładniejszy sposób zaprezentuje podjętą na terenie szkoły, zgłoszoną do programu inicjatywę.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.