^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Egzamin 2019 Informacja.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 Komunikat o dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku Komunikat o przyborach.pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.