^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzamin ósmoklasisty

 

Komunikat  dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r w sprawie E8.pdf

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu ósmoklasisty 2019-2020.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 Komunikat o dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2019 roku Komunikat o przyborach.pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.