^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Edukacja bez barier"

Nazwa projektu: Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach i Dołujach

Numer projektu:  RPZP.08.03.00-32-K008/18

Krótki opis projektu, jego cele i efekty: Projekt pt. „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach i Dołujach” realizuje Gmina Dobra organ prowadzący Szkołę Podstawową w Rzędzinach i Dołujach. Projekt realizowany w PARTNERSTWIE Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i Gminy Dobra (Szczecińska).

OKRES REALIZACJI: IX.2018-VIII.2020.

GRUPA DOCELOWA: 117 osób, 16 nauczycielek, 1 nauczyciel, 50 uczennic, 50 uczniów szkół Gminy Dobra. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Szkół Podstawowych w Rzędzinach i Dołujach oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów, poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi;

b) rozwój kompetencji nauczycieli/ek poprzez szkolenia z programowania, wykorzystania na zajęciach przyrodniczych metody eksperymentu oraz kształtowania kompetencji społecznych wśród uczniów.

c) doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

d) doposażenie pracowni w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych.

TYPY PROJEKTU:

1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

3. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

4. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

ZADANIA: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Doradztwo zawodowe, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Wartość projektu: 417 387,48 zł.

Wkład własny niefinansowy:21 000,00 zł - wykorzystanie sal szkolnych.

Dofinansowanie UE: 354 779,35 zł

PROJEKT „Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach” 2019/2020

LISTY UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA GRUPY

Zajęcia rozwijające

Matematyczne „Spotkanie z królową”

Projekt edukacyjny - Teatralny

Projektowania gier komputerowych

Kowal Hanna

Ziołecka Zuzanna

Adamczyk Weronika

Orzechowska Gabriela

Przepiórkowska Łucja

Kiliński Miłosz

Szczęsna Julia

Kisiel Nikola

Kisiel Bartosz

Czopik Tymon

Kotynia Nikola

Krawiec Aleksandra

Krawiec Jakub

Kisiel Mateusz

Orzechowska Katarzyna/ wypisana

Orzechowski Dariusz

Szatanek Anna

Plikus Szymon

Panasiuk Wiktoria

Tymosz Olivier

Siarkowska Wiktoria

Kowal Jakub

Walkowiak Bartosz

Woźniak Oliwia

Pietrzykowska-Waszczuk Milena

Walkowiak Małgorzata

Czarnota Oskar/ wypisany

 

Julia Klepacka

Gryzik Paweł

 

 

Pompa Martin

 

 

Witorzęć Bartosz

9

9

12

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU "EDUKACJA BEZ BARIER W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zajęcia rozwijające Matematyczne - „Spotkanie z Królową” /soboty, sala nr 6/

05.10.2019 r.

16.11.2019 r.

11.01.2020 r.

01.02.2020 r.

14.03.2020 r.

8:30 - 12:35

8:30 - 14:30

8:30 - 14:30

8:30 - 12:35

8:30 - 11:45

Zajęcia Teatralne - Projekt Edukacyjny /soboty, sala nr 5/

16.11.2019 r.

14.12.2019 r.

11.01.2020 r.

01.02.2020 r.

14.03.2020 r.

8:30 - 14:30

8:30 - 12:35

8:30 - 14:30

8:30 - 12:35

8:30 - 11:45

Programowania gier komputerowych /poniedziałki, sala komputerowa/

01.10.2019 r.

07.10.2019 r.

21.10.2019 r.

25.11.2019 r.

02.12.2019 r.

09.12.2019 r.

16.12.2019 r.

13.01.2020 r.

20.01.2020 r.

27.01.2020 r.

03.02.2020 r.

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 15:50

14:40 - 14:30

"DORADZTWO ZAWODOWE" - zajęcia indywidualne dla klasy VIII /piątki, sala komputerowa/

13.12.2019 r.

10.01.2020 r.

13:25 - 15:35

13:25 - 15:00

4 osoby

3 osoby

"DORADZTWO ZAWODOWE" - zajęcia grupowe dla klasy VII /piątek, sala komputerowa/

03.04.2020 r.

13:25 - 14:50

7 osób

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI (2 grupy x 7 os.=14 os.) 

23,30 październik 2019r.
6,13,20,27 listopad 2019r.
4,11,18 grudzień 2019r.
8 styczeń 2020r.

ŚRODY - godz. 14:10-16:25

(Buk, Łęgi odjazd 1555)

 

Lista uczniów zapisanych na zajęcia z robotyki

1. Kiliński Miłosz, kl. V

2. Kisiel Bartosz, kl. V

3. Krawiec Aleksandra, kl. V

4. Orzechowska Katarzyna, kl. V- wypisana

5. Siarkowska Wiktoria, kl. V

6. Woźniak Oliwia, kl. V

7. Ziołecka Zuzanna, kl. V

8. Czarnota Oskar, kl. VI- wypisany

9. Gryzik Paweł, kl. VI

10. Kowal Hanna, kl. VI

11. Orzechowska Gabriela, kl. VI

12. Pompa Martin, kl. VI

13. Witorzęć Bartosz, kl. VI

14. Czopik Tymon, kl. VII                 

15. Szatanek Anna, kl. VIII

16. Tymosz Oliver,  kl. VIII

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIWAL NAUKI 09.03.2020 r.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PROJEKTU „EDUKACJA BEZ BARIER” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Matematyczne gry i zabawy

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Przyrodniczo - ekologiczne

22.10.2018 r.

29.10.2018 r.

05.11.2018 r.

19.11.2018 r.

26.11.2018 r.

03.12.2018 r.

10.12.2018 r.

17.12.2018 r.

07.01.2019 r.

14.01.2019 r.

21.01.2019 r.

11.02.2019 r.

18.02.2019 r.

25.02.2019 r.

04.03.2019 r.

 

 

 

 

 

poniedziałek

14:15 - 15:45

Sala nr 5

 

 

 

 

 

22.10.2018 r.

26.10.2018 r.

29.10.2018 r.

02.11.2018 r.

05.11.2018 r.

19.11.2018 r.

 

01.04.2019 r.

08.04.2019 r.

27.04.2019 r.

29.04.2019 r.

06.05.2019 r.

11.05.2019 r.

 

 

14:25 - 15:55 pon.

13:30 - 16:30 pt.

14:25 - 15:55 pon.

11:50 - 14:05 pt.

14:25 - 15:55 pon.

14:15 - 15:45 pon.

 

14:25 - 15:55 pon.

14:25 - 15:55 pon.

13:30 - 15:45 sob.

14:25 - 15:55 pon.

14:25 - 15:55 pon.

13:30 - 16:30 sob.

Sala nr 6

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Język angielski

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Programowania gier komputerowych

27.10.2018 r.

 

24.11.2018 r.

 

15.12.2018 r.

 

05.01.2019 r.-zajęcia przeniesione na 23.02.2019 r.

19.01.2019 r.

16.02.2019 r.

 

 

 

 

sobota

8:30 - 12:35

Sala nr 4

22.10.2018 r.

29.10.2018 r.

05.11.2018 r.

19.11.2018 r.

26.11.2018 r.

03.12.2018 r.

10.12.2018 r.

17.12.2018 r.

07.01.2019 r.

14.01.2019 r.

21.01.2019 r.

11.02.2019 r.

18.02.2019 r.

25.02.2019 r.

04.03.2019 r.

 

 

 

 

poniedziałek

14:15 - 15:45

Sala komputerowa

 

 

 

 

 

Zajęcia z robotyki (2 grupy x 7 os.=14 os.)

2,9,16,23,30 marzec 2019 r.

SOBOTY - 5 x 6h od 8:45

ZAJĘCIA „DORADZTWO ZAWODOWE”

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - 6 osób – po 37,5 min/ 1 osoba

15.02.19 r. piątek

13:25-14:03 – 1osoba

14:05-14:43 – 1 osoba

01.03.19 r. piątek

13:25-14:03 – 1osoba

14:05-14:43 – 1 osoba

15.03.19 r. piątek

13:25-14:03 – 1osoba

14:05-14:43 – 1 osoba

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 12h po 45min /540 min/

20.05.2019 r. poniedziałek - 14:15 - 15:53 /98 min/

21.05.2019 r. wtorek - 14:15 - 15:53 /98 min/

22.05.2019 r. środa - 14:15 - 15:53 /98 min/

23.05.2019 r. czwartek - 14:15 - 15:53 /98 min/

24.05.2019 r. piątek - 13:25 - 15:53 /148 min/

GALERIA:

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.