^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2020.

 

 

 

Szanowni Państwo

Zbliża się okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w którym są one szczególnie narażone na wielorakie niebezpieczeństwa. Podczas ferii w domu, wyjazdów na kolonie, obozy czy do rodziny mogą znaleźć się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia i życia. W związku z priorytetem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, bardzo proszę zapoznać się z poniższymi informacjami nt. zasad bezpiecznego wypoczynku i zabawy.

Przed wyjazdem dziecka na wypoczynek należy dokładnie:

 • sprawdzić, kto jest jego organizatorem (jaka organizacja czy instytucja) i czy posiada zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium oświaty;
 • dowiedzieć się, gdzie odbywa się wypoczynek (dokładny adres);
 • sprawdzić termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka;
 • dowiedzieć się, w jaki sposób organizator zapewnia opiekę medyczną;
 • zapytać, czy opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie; posiadają zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz nie widnieją w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;
 • sprawdzić, czy na czas przejazdu zapewniona jest właściwa opieka nad dziećmi.

Wiarygodność organizatora wypoczynku mogą Państwo również sprawdzić poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej: wypoczynek.men.gov.pl

Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek warto zwrócić także uwagę na to, czy:

 • firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,
 • posiada tabor zastępczy na wypadek awarii,
 • pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne.

Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed planowanym wyjazdem mogą zawiadomić najbliższą jednostkę policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego. Poprzez stronę internetową: bezpiecznyautobus.gov.pl mogą Państwo sprawdzić, czy autokar, którym mają jechać dzieci ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową

Ponadto dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wskazane jest:

 • posiadać kontakt do kierownika wypoczynku oraz do ośrodka, w którym odbywa się wypoczynek (w razie niemożności  skontaktowania się z kierownikiem);
 • poznać szczegółowo warunki, w jakich będzie przebywać dziecko (domki, namioty, ośrodek, stołówka, wyposażenie pokoi, miejsca rekreakcji i zabaw, świetlice);
 • znać szczegółowy program pobytu, ze szczegółnym uwzględnieniem liczby godzin zajęć specjalistycznych, wycieczek lub innych atrakcji;
 • otrzymać od organizatora listę rzeczy (zgodnie ze specyfiką wypoczynku), które dziecko powinno zabrać ze sobą;
 • zapoznać się z obowiązującym regulaminem uczestnika wypoczynku (godzina pobudki oraz ciszy nocnej, kwestia kieszonkowego, przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, przewidziane upomnienia i kary);
 • ustalić kwestię posiadania i korzystania w trakcie wypoczynku przez dziecko z telefonu komórkowego;
 • sprawdzić, czy dziecko jest dodatkowo ubezpieczone od następstw nieszczęśliwego wypadku;
 • ustalić z organizatorem kwestię odwiedzin dziecka;
 • w przypadku dziecka w trakcie leczenia - ustalić z organizatorem kwestie przyjmowania przez dziecko leków (czy dziecko przyjmuje je samo, czy opiekun ma mu o tym przypomnieć – jeśli tak, musi wiedzieć jakie dawki i w jakich odstępach czasowych dziecko ma przyjmować – informacja od lekarza prowadzącego);
 • poinformować organizatora o wszelkich nietypowych zachowaniach dziecka (moczenie w nocy, lunatykowanie, uczulenia żywieniowe, itp.), które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka lub powstawanie sytuacji niekomfortowych dla dziecka i innych uczestników
 • zobowiązać organizatora wypoczynku bezpośredniego informowania  o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. obcy ludzie, oddalania się poza dziecka z miejsca wypoczynku, dokonania zakupów z nieznanego źródła, itp.).

Co rodzic powinien przekazać dziecku przed wyjazdem:

 • podać telefon kontaktowy do domu i innych bliskich osób (wskazane więcej niż jeden kontakt);
 • podać numer bezplatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży: 800 080 222;
 • przekazać wszystkie informacje ustalone z organizatorem, takie jak miejsce wypoczynku, termin, zasady odwiedzin, regulamin wypoczynku, itp.;
 • uczulić, w szczególnie małe dzieci, na konieczność bezwzględnego stosowania się do obowiazujących podczas wypoczynku zasad (np. zakazu oddalania się od miejsca pobytu, stosowania sie do zasad bezpiecznego poruszania sie po górach,na lodowisku itp.)
 • poinformować dziecko o tym, że zaraz po przyjeździe powinno odbyć się spotkanie organizacyjne, a jeśli go nie będzie, dziecko samo powinno się ubiegać o informacje regulujasce jego pobyt na wypoczynku;
 • uświadomić dziecku, że powinno informować opiekunów i kierownika wypoczynku  o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych lub niekomfortowych sytuacjach, jakie mają miejsce podczas wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku mają obowiązek udzielenia rodzicom wszelkich informacji o warunkach wypoczynku, o programie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz kwalifikacjach zatrudnionych wychowawców.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz właściwej opieki wychowawczej spoczywa na organizatorze.

Magdalena  Zarębska-Kulesza

Zachodniopomorski  Kurator  Oświaty

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.