^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szanowni Rodzice!

    Uprzejmie informuję, iż w dniach od 16.06.2020 r. do 18.06.2020 r.  do godz. 14:00 odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w szkole podstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w szkole podstawowej może odbywać się w następujący sposób:

  1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych)  - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty;
  2. możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - szkoła zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty;
  3. dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do szkoły z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w szkole:

  1. do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w szkole podstawowej wchodzi tylko jedna osoba;
  2. punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8:00 – 14:00;
  3. usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły;
  4. przy wejściu do szkoły znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk;
  5. przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 2,0 metrowego dystansu między obecnymi w budynku;
  6. oświadczenie woli w formie papierowej powinno być włożone do jednej koszulki foliowej lub koperty;
  7. oświadczenie woli rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Instrukcja_potwierdzanie_woli.pdf

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJCIA DZIECKA DO ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNEGO.pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.