^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW i DZIECI

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania szkoły zostaną przekazane Państwu w najbliższym czasie za pomocą dostępnych środków przekazu (strona internetowa szkoły, dziennik Librus).

W związku z zaleceniami GIS i MZ dotyczącymi zachowania rygoru sanitarnego nie odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. W sprawach organizacyjnych wychowawcy będą się z Państwem kontaktować za pośrednictwem danych, które zostały podane podczas naboru.

Informacje o otrzymywanych z MEN, MZ i GIS wytycznych dotyczących nowego roku szkolnego będą przekazywane na bieżąco.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.