^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA DO WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

 

 

2 października odbyła się wycieczka edukacyjna do Wolińskiego Parku Narodowego w ramach projektu "Edukacja bez barier". Wycieczka obejmowała: Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, Zagrodę Pokazową Żubrów oraz spacer brzegiem morza.

 

Pierwszym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Zagrody Pokazowej Żubrów, która zajmuje 28 ha, z czego żubry mają do swojej dyspozycji wybieg o powierzchni 20 ha, w tym 0.5 ha stanowi zagroda kwarantannowa. Z pomostu widokowego uczniowie widzieli dorosłe żubry i dwa cielaki. Dla większości było to pierwsze spotkanie z tym największym ssakiem Europy. Chociaż sama zagroda została stworzona w ramach programu hodowli zachowawczej żubra w zagrodzie przebywają również wyleczone, bądź wychowane przez człowieka zwierzęta, które są niezdolne do samodzielnego bytowania w swoim środowisku naturalnym. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć więc: dzika, sarnę,  jelenia i  dwa bieliki. 

 

W Muzeum Przyrodniczym uczniowie obejrzeli ekspozycję obrazującą różnorodność przyrody Wolińskiego Parku Narodowego. Mogli z bliska obejrzeć charakterystyczne dla tego obszaru ekosystemy wraz ze specyficznymi dla nich przedstawicielami fauny. Na szczególną uwagę zasługiwały wystawy przedstawiające środowisko nieleśne i wodne, które jest o tyle ważne, że ekosystemy te obecnie w parku zajmują ok. 60 % powierzchni. Mogli też obejrzeć ekosystemy leśne reprezentowane przez gatunki specyficzne dla całej wyspy Wolin jak: jeleń, sarna, dzik czy lis. Mogli też z bliska ocenić wielkość największego ssaka Europy żubra. Wśród eksponatów była też ciekawa wystawa geologiczna i etnograficzna.

 

Spacer brzegiem morza też okazał się ciekawą lekcją. Uczniowie mogli rozpoznać rodzaj wybrzeża i zobaczyć jak wyglądają klify nadmorskie.   

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.