^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW KLAS 1-3

Decyzją Premiera Rady Ministrów  od dnia 18 stycznia 2021 roku klasy I-III

wracają do nauki w trybie stacjonarnym

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS (w załączeniu) dla klas I-III szkół podstawowych pkt. 5 stanowi: ,, Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej –  zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.”

Rodzice proszeni są o należyte wypełnianie tego obowiązku.

Uczniowie mieszkający w Rzędzinach przychodzą do szkoły tuż przed rozpoczęciem zajęć. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.

Ewa Lewandowska dyrektor PSP w Rzędzinach

Wytyczne​_MEiN,​_MZ​_i​_GIS​_dla​_klas​_I-III​_szkół​_podstawowych.pdf 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.