^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan pracy w roku szkolnym

Plan pracy w roku szkolnym 2020/2021

Wszystkie działania prowadzone w roku szkolnym 2020/21 będą modyfikowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

LP

DZIAŁANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

1.

Rozpoczęcie roku

szkolnego

spotkania z wychowawcami w klasach.

wychowawcy klas

1 września 2020 r.

2.

Narodowe Czytania 2020

forma dowolna, kl. IV-VIII

MS

wrzesień 2020 r.

3.

Bezpieczna droga do szkoły

pogadanki w klasach

wychowawcy klas

wrzesień 2020 r.

4.

Dzień języków obcych - język niemiecki, język angielski

forma dowolna

AM, ML

wrzesień 2020 r.

5.

Badanie czytania testem „Prolexia”

testy, kl. IV, VI

 

EB

 

wrzesień/październik 2020 r.

6.

Dzień Edukacji

Narodowej

spotkania w klasach

 

wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

październik 2020 r.

7.

Badanie poczucia bezpieczeństwa

ankieta

EB

październik 2020 r.

8.

Ratujemy i uczymy ratować

warsztaty z pierwszej pomocy

MZ

październik/listopad 2020 r.

9.

„Śniadanie daje moc”

forma dowolna

wychowawcy klas

listopad 2020 r.

10.

Święto Niepodległości

forma dowolna – spotkania w klasach

kl. 1-3 – wychowawcy klas kl. 4-8 – EB,

listopad 2020 r.

11.

 

„Andrzejki”

spotkania w klasach

wychowawcy klas

listopad 2020 r.

12.

WIGILIA - tradycje bożonarodzeniowe

spotkania w klasach

wychowawcy klas

grudzień 2020 r.

13.

Dzień Seniora - Babci i Dziadka

Laurki dla bliskich

kl.0-III

wychowawcy kl. 0-III,

 

styczeń 2021 r.

14.

Dzień wiosny

forma dowolna

wychowawcy klas, EU, EB

 

21 marca 2021 r.

 

15.

„Spring rhyme”

forma dowolna

ML

marzec 2021 r.

16.

Kwiecień miesiącem bezpieczeństwa w ruchu drogowym - turniej powiatowy (?)

forma dowolna

EL, MZ, DSz

kwiecień 2021 r.

17.

“English is fun”

forma dowolna

kl. 0-II, V-VIII

ML

kwiecień 2020 r.

18.

Konstytucja 3 Maja

Dzień Flagi

forma dowolna (spotkania w klasach)

wychowawcy klas 0-3,

EB, MS – kl. 4-8

 

maj 2021 r.

19.

Dzień czytelnika oraz pasowanie na czytelnika, kl. I

forma dowolna

 

 AW

maj 2021 r.

20.

Egzamin ósmoklasisty

kl. VIII

MWS

maj 2021 r.

21.

Dzień Mamy i Taty

forma dowolna,

 kl. 0-III

wychowawcy kl. 0-III,

 

 

maj 2021 r.

22.

Badanie poczucia bezpieczeństwa diagnoza porównawcza

ankieta

EB

maj 2021 r.

23.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

forma dowolna

 

MS, Samorząd Uczniowski

maj 2021 r.

24.

Badanie czytania testem „Prolexia”

testy, kl. IV - VI

 

EB

maj/czerwiec 2021 r.

25.

VIII Szkolne Igrzyska– Dzień Dziecka

rozgrywki sportowe,

DSz

maj/czerwiec 2021 r.

26.

Zakończenie roku szkolnego

uroczysty apel

MWS, Samorząd Uczniowski

25 czerwca 2021 r.

 

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY

1.

Konkurs kuratoryjny

kl. IV-VIII

nauczyciele przedmiotów

rok szkolny

2.

Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe: Kangur, itd.

kl. IV-VIII

nauczyciele przedmiotów

rok szkolny

PROJEKTY I INNOWACJE

1.

„English Master”

kl. IV-VIII

ML

rok szkolny

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WOLONTARIATU

1.

Sprzedaż cegiełek dla Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty” (?)

SU

MS,

wrzesień/październik

2020 r.

2.

Udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza – zbiórka pieniędzy dla rodzin zastępczych.(?)

SU

MS, Samorząd Uczniowski

listopad/grudzień

2020 r.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.