^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC I WSPARCIE SPECJALISTÓW Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W POLICACH

 

Wsparcie specjalistów z naszej rejonowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Policach.

Osoby, które odczuwają potrzebę wsparcia (psychologicznego, emocjonalnego) w sytuacji kryzysu mogą kontaktować się z dyżurującymi specjalistami telefonicznie (numery telefonów: 501 422 481 lub 660 092 909) każdego dnia w godzinach 10:00–14:00.

Zachęcam do kontaktu - Ewa Bajuk - pedagog szkolny

KONTAKT Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

Drodzy Uczniowie i  Rodzice,

gdyby ktoś potrzebował kontaktu ze mną pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych, proszę o informację przez e-Dziennik, zakładka Wiadomości. Postaram się pomóc. Można zostawić mi także w Wiadomościach swój nr telefonu - będę starała się oddzwonić.

Serdecznie pozdrawiam - Ewa Bajuk, pedagog szkolny

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW-KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP W RZĘDZINACH

Sposób prowadzenia kształcenia na odległość, monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w PSP w Rzędzinach

1. Zdalne zajęcia dla uczniów będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji poprzez dziennik elektroniczny.

2. Uczeń w zakładce „Zadania domowe” otrzyma temat zajęć oraz przebieg lekcji przygotowany przez nauczyciela.

3. Na zakończenie zajęć nauczyciel umieszcza wg potrzeb pracę domową, która może przybierać różne formy np. pracy pisemnej, przeczytania tekstu, ćwiczeń, pracy plastycznej, pracy praktycznej itp. oraz informuje ucznia o sposobie jej realizacji

4. Ilość zadawanych prac w tygodniu dla poszczególnych przedmiotów to: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne - maksymalnie 3, dla pozostałych przedmiotów - maksymalnie 2.

5. Ilość zadawanych prac edukacji wczesnoszkolnej - maksymalnie 5 w tygodniu, edukacje tj. angielski, informatyka, plastyka, muzyka -maksymalnie 1 w tygodniu.

6. Nauczyciele edukacji przedszkolnej zamieszczają materiały na stronie internetowej szkoły .

7. Nauczyciele świetlicy, biblioteki i pedagodzy zamieszczają materiały na stronie internetowej szkoły.

8. Obowiązkiem ucznia jest sumiennie podejść do zadanego tematu i wykonanie go we wskazanej formie. W razie potrzeby konsultuje się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, adres poczty elektronicznej szkoły lub w inny, ustalony z nauczycielem sposób.

9. Uczeń realizuje zadanie w sposób określony przez nauczyciela tj. przesyła informację zwrotną (wykonane zadanie, polecenie itp.) w zakładce „Zadania domowe” (odsyłając plik z wykonaną pracą po zintegrowaniu z dyskiem sieciowym) lub odpowiadając na Wiadomość, lub odnotowując w zeszycie przedmiotowym (do sprawdzenia w późniejszym terminie).

10. Nauczyciel sprawdza wykonane zadanie nanosząc poprawki lub pisząc komentarz, ocenia i przesyła uczniowi, gdy wymaga tego sytuacja, a ocenę umieszcza w e-Dzienniku.

11. Uczeń, który nie posiada dostępu do komputera z internetem:

a) może nawiązać kontakt telefoniczny z innym uczniem w klasie w celu uzyskania informacji o przerabianym temacie w danym dniu oraz pracy domowej;

b) lub otrzymuje wyżej wymienione informacje SMS na telefon rodzica od nauczyciela, po uprzednim ustaleniu tej formy kontaktu;

c) wykonuje zadanie domowe w zeszycie przedmiotowym do późniejszego sprawdzenia (zeszyt z zadaniami będzie sprawdzany po powrocie do szkoły);

d) lub przesyła wykonane zadanie na udostępnioną pocztę elektroniczną nauczyciela w formie pliku lub zdjęcia (np. zrobione zdjęcie zadania w

zeszycie);

e) jeżeli nauczyciel nie udostępnił swojej poczty, uczeń przesyła poprzez telefon wykonane zadanie na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

f) lub przesyła zdjęcie z wykonanym zadaniem MMS-em bezpośrednio na telefon nauczyciela (jeśli został przez niego udostępniony).

12. Kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w inny, ustalony z nauczycielem sposób.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.