^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Od dnia 25 marca 2019 r. rozpocznie się nabór do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6, prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2018/2019:

 

WAŻNE DATY:

25.03.2019 r. – 08.04.2019 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

16.04.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 25.04.2019 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

26.04.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje można uzyskać w

Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach,

Rzędziny 6,

tel. 91 311 24 39.

Czytaj więcej...

KANGUR MATEMATYCZNY 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 marca 12 uczniów z klas IV-VIII, przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego KANGUR 2019.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.