^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

 

Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami

dn. 15.09.2020 r. o godz. 16:15

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie wezmą udziału w spotkaniu proszeni są o kontakt telefoniczny lub poprzez dziennik elektroniczny. Wszystkie osoby stosują się do obowiązujących procedur m.in. zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. Rodzice/prawni opiekunowie po wejściu do szkoły udają do wyznaczonej sali:

gr. 3 i 4 latki - sala12

gr. 5 i 6 latki – sala 2

kl. 1 – sala 3

kl. 2 – sala 4

kl. 3 – sala 13

kl. 4 – sala komputerowa

kl. 6 – sala 10

kl. 7 – sala 5

kl. 8 -  sala 6

Posiłki w szkole-catering "Diablo"

 

Szczecin, 06.09.2020

Dot.: informacje dla rodziców PSP w Rzędzinach

ZUH Magdalena Michniewicz - telefon kontaktowy: 667999516 Rafał Michniewicz (osoba opowiedz. za kontakty z klientami)

 

Oferta cenowa:

  • Zestaw obiadowy – 12,00 zł

- zestaw obiadowy: zupa, drugie danie, kompot, oraz jeden dojazd cena brutto 11,00zł  

- komplet pojemników plastikowych cena brutto 1,00 zł

 

  • Zestaw całodniowy – 16,00 zł

– śniadanie i zestaw obiadowy: zupa, drugie danie, kompot, podwieczorek oraz dwa dojazdy cena brutto 14,00 zł  

śniadanie cena brutto 3,50 zł, zupa cena brutto 2,50 zł, drugie danie cena brutto 6,00 zł, kompot cena brutto 0,50 zł, podwieczorek (owoc lub warzywo) cena brutto 1,50 zł

- komplet pojemników plastikowych cena brutto 2,00 zł

 

Wydawanie posiłków rozpoczyna się od 08.09.2020.

 

Cena zestaw obiadowy                      – 17 dni x 12 zł = 204 zł

Cena zestawu całodniowego            -  17 dni x 16 zł = 272 zł

 

Posiłki opłacane są z góry na cały miesiąc do 3 dnia danego miesiąca (w przypadku września opłata do 10)

 

Numer konta do przelewów: 86 1750 1077 0000 0000 0163 5166

Dane: ZUH Magdalena Michniewicz ul. Bukowa 24  71-024 Szczecin

W tytule przelewu: szkoła, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc i rodzaj zestawu 

 

Odwołanie posiłków dzień wcześniej sms-em pod numer 667999516 Rafał Michniewicz (w przypadku nie odwołania posiłku, można go odebrać ze szkoły).

POSIŁKI W SZKOLE/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Posiłki w szkole/oddziale przedszkolnym

Od dnia 08.09.2020 r. firma cateringowa „Diablo” będzie dostarczała posiłki do szkoły. Wszelkie informacje dotyczące zasad odpłatności zostaną przedstawione najpóźniej do 07.09.2020 r.

Stypendium szkolne i wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/SZKOŁY

Propozycja dotycząca dostarczania posiłków do oddziału przedszkolnego/szkoły – firma „Diablo”

Proszę o zapoznanie się z poniższą ofertą. Informację zwrotną w powyższej sprawie proszę o przekazanie do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12:00, tel. 91 3112439. Do czasu ustaleń dotyczących formy wyżywienia rodzice zaopatrują dzieci w jedzenie we własnym zakresie.

Oferty na catering dla PSP w Rzędzinach .pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.