^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE NA JESIENNY RAJD PIESZY

 

 

 

 ZAPRASZAMY

UCZNIÓW WRAZ Z RODZINAMI

NA JESIENNY RAJD PIESZY

"WIOSNA NA POGRANICZU" (w terminie zastępczym),

który odbędzie się 

14 września 2019 r. (sobota) o godz. 11:00.

Miejsce zbiórki Stolec - boisko sportowe.

 

Regulamin rajdu 2019.pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski należy złożyć

w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a (tel. 91 311 30 48)

w terminie do dnia 15 września 2019 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

2 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Było to radosne spotkanie z koleżankami, kolegami i nauczycielami po wakacyjnym wypoczynku.

Czytaj więcej...

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

odbędzie się

2 września 2019 r. o godz. 8:00

ZEBRANIE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 

Zebranie informacyjne (oddział przedszkolny)

odbędzie się

27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16:30.

Dyrektor szkoły

Ewa Lewandowska

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.