^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW I RODZICÓW DZIECI KLAS I-III

Informacja dla Rodziców Przedszkolaków i Rodziców Dzieci klas I-III

Szanowni Rodzice, poniżej przedstawiam link do publikacji, która pomoże młodszym dzieciom chociaż trochę zrozumieć to, co dzieje się wokół nich. Jest to publikacja o wirusie COVID 19, dostosowana do możliwości percepcyjnych dzieci. Proszę skopiować link. Zachęcam do obejrzenia i odczytania dziecku.

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_1325b26f2d954d108cbc769afedcadd3.pdf

Ewa Bajuk – pedagog szkolny

229 rocznica Konstytucji 3 Maja

 

 Szanowni Państwo,

zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, już 229-ta. Zapamiętamy ją zapewne szczególnie, poprzez wyjątkowość sytuacji, w której wszystkim nam przyjdzie ją świętować.
 

Na stronie Zamku Królewskiego w Warszawie:
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/majowka-po-krolewsku
znajdziecie Państwo:
- film: Konstytucja 3 maja. Historia prosto z Zamku
- akt prawny Konstytucji 3 maja (pdf),
- reprodukcję obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 wraz z opisem postaci.

Polecam stronę Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom.

Pamiętajmy, że 2 maja to Święto Flagi.

Postarajmy się wywiesić flagi w naszych domach.

Miłego świętowania.

INFORMACJA DLA RODZICÓW O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH c.d.

SZANOWNI RODZICE!!!

     Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 kwietnia 2020 r. opublikowane zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kolejnym krokiem jest potwierdzanie przez Państwa woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanych placówek wychowania przedszkolnego w terminie do 29 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00.

Następnie w dniu 05.05.2020 r. do godz. 15:00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół podstawowych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Dyrektorzy szkół podstawowych, którzy prowadzili nabór do placówek wychowania przedszkolnego mają obowiązek poinformowania Wójta Gminy Dobra o liczbie dzieci nieprzyjętych do danej placówki wychowania przedszkolnego.

Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostaną przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

                                                                                                                      Kierownik ZEAS w Dobrej

                                                                                                                              Joanna Hrabska

POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szanowni Rodzice!

    Uprzejmie informuję, iż w dniach od 23.04.2020 r. do 29.04.2020 r.  do godz. 14:00 odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w szkole podstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w szkole podstawowej może odbywać się w następujący sposób:

  1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych)  - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty;
  2. możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - szkoła zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty;
  3. dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do szkoły z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w szkole:

  1. do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w szkole podstawowej wchodzi tylko jedna osoba;
  2. punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8:00 – 14:00;
  3. usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły;
  4. przy wejściu do szkoły znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk;
  5. przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 2,0 metrowego dystansu między obecnymi w budynku;
  6. oświadczenie woli w formie papierowej powinno być włożone do jednej koszulki foliowej lub koperty;
  7. oświadczenie woli rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Instrukcja_potwierdzanie_woli.pdf

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJCIA DZIECKA DO ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNEGO.pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.