^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW i DZIECI

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania szkoły zostaną przekazane Państwu w najbliższym czasie za pomocą dostępnych środków przekazu (strona internetowa szkoły, dziennik Librus).

W związku z zaleceniami GIS i MZ dotyczącymi zachowania rygoru sanitarnego nie odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego. W sprawach organizacyjnych wychowawcy będą się z Państwem kontaktować za pośrednictwem danych, które zostały podane podczas naboru.

Informacje o otrzymywanych z MEN, MZ i GIS wytycznych dotyczących nowego roku szkolnego będą przekazywane na bieżąco.

BEZPIECZNE WAKACJE 2020

 

 

 

 

 

 

 

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Jest to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie należy jednak zapominać o BEZPIECZEŃSTWIE !!!

Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla uczniów, aby umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.