^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE - ZAPRASZAMY

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi

w środę 3.04.2019 roku w godzinach 8:00 - 14:00

do naszej szkoły

na DZIEŃ OTWARTY

 Pragniemy umożliwić Państwu i dzieciom bliższe poznanie naszej placówki oraz jej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice

Jako przewodnicząca Rady Rodziców, zapraszam do wzięcia udziału w opiniowaniu wniosku dotyczącego nadania imienia Elizabeth von Arnim naszej szkole.

Podczas spotkania odbędzie się prezentacja i wystawa na temat Elizabeth oraz debata, na którą serdecznie zapraszam.

Przyjdźcie, zobaczcie, poznajcie i weźcie udział w podejmowaniu tak ważnej dla naszej społeczności szkolnej decyzji.

Spotkanie odbędzie się 26 marca 2019 roku w PSP w Rzędzinach o godzinie 17:00.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                                        Wioletta Czarnota

 

 

W tym dniu odbędą się również konsultacje dla rodziców przeniesione z dnia 9 kwietnia 2019 roku.

                                                                                                    p.o dyrektora szkoły

                                                                                                     Mariola Zachciał

Nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Od dnia 25 marca 2019 r. rozpocznie się nabór do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6, prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2018/2019:

 

WAŻNE DATY:

25.03.2019 r. – 08.04.2019 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

16.04.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do 25.04.2019 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

26.04.2019 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Szczegółowe informacje można uzyskać w

Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach,

Rzędziny 6,

tel. 91 311 24 39.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.