^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O NABORZE DO PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 16 marca 2020 r. rozpocznie się po raz pierwszy elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

16.03.2020 r. – 30.03.2020 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

22.04.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

do 29.04.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej

05.05.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

05.05.2020 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39,

oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27, tel. 91 483 13 40 w sprawie naboru do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie.

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RZĘDZINACH INFORMUJE O KONIECZNOŚCI
ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUACJI W PRZYPADKU GDY CHCĄ PAŃSTWO POZOSTAWIĆ DZIECKO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

NA KOLEJNY ROK SZKOLNY 2020/2021.

DEKLARACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ STRONĘ  
https://nabor.pcss.pl/dobra
OD  DNIA 9 DO 13 MARCA 2020 R.

WYDRUKOWANĄ I PODPISANĄ PRZEZ OBOJGA RODZICÓW DEKLARACJĘ

NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE  W PSP W RZĘDZINACH

DO DNIA 13 MARCA 2020 R.

DZIEŃ KOBIET

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet 6 marca chłopcy z samorządu uczniowskiego złożyli Paniom i Koleżankom życzenia oraz wręczyli słodkie upominki.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.