^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor PSP w Rzędzinach informuje, że zgodnie ze stanem na dzień 12.04.2019 r. egzaminy klasy 8 w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. odbędą się w naszej szkole zgodnie z planem.

Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2018/2019 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach z dnia 18 września 2018 r. dni 15,16,17.04. są wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z uwagi na trwający strajk nauczycieli oraz odbywający się egzamin, brak jest możliwości zapewnienia opieki dla wszystkich dzieci, dlatego też zwracam się z prośbą do rodziców uczniów o wyrozumiałość oraz o zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom we własnym zakresie.

W przypadku braku takiej możliwości zostanie ona zapewniona w klubie w Rzędzinach w godz. 7:30 – 15:30 oraz w świetlicy wiejskiej w Buku i Łęgach, czynne od poniedziałku do środy w godz.7:00 - 15:00.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły będą przekazywane na bieżąco.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

 w Rzędzinach

Ewa Lewandowska

INFORMACJA - Rodzice/Prawni opiekunowie uczniów

 

 

Rodzice/Prawni opiekunowie

uczniów PSP w Rzędzinach

Szanowni Państwo

W okresie strajku będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Na dzień dzisiejszy nie mam pełniej informacji o faktycznej liczbie pracowników przystępujących do strajku (za przeprowadzeniem akcji strajkowej jest 100%  pracowników biorących udział w referendum strajkowym). W związku z  tym jeszcze raz proszę Państwa  o zrozumienie tej trudnej sytuacji  oraz o zapewnienie, w miarę możliwości, opieki dzieciom we własnym zakresie.

Wszelkie zmiany dotyczące pracy szkoły będą Państwu niezwłocznie przekazywane.

Dyrektor szkoły

Ewa Lewandowska

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.