^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI MUNDIAL 2018

 

 

 

 

 

 

19 maja nasza szkoła uczestniczyła w turnieju piłki nożnej MINI MUNDIAL w kategorii drużyn starszych, który to rozgrywany był na boisku w Dobrej.

Czytaj więcej...

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY NAPISAŁ KSIĄŻKĘ!

   

17 maja 2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Jakubem Mysiurskim – autorem książki „W pierścieniu wojny”. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Ola Supernak przeprowadziła wywiad z poczatkującym pisarzem. 

Czytaj więcej...

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rzędziny, 17.05.2018 r.

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZĘDZINACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Na podstawie art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , Poz. 59) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych w naborze uzupełniającym do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach na rok szkolny 2018/2019:

  1. Kornelia Tymejczyk

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach wynosiła 2.

                                                                                                 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                  Ewa Bajuk

TERMINARZ WAKACYJNY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

UWAGA RODZICE !!!

   Informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018 planowana przerwa wakacyjna we wszystkich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra jest w terminie:

od 11 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.

   Natomiast terminy pracy oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji przedstawiają  się następująco:

1) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach od 25.06.2018 r. do 11.07.2018 r. (nieczynne w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r.)

2) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu od 25.06.2018 r. do 10.07.2018 r. (nieczynny w okresie od 11.07.2018 r. do 31.08.2018 r.)

3) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (nieczynny w okresie od 25.06.2018 r. do 15.08.2018 r.)

4) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (nieczynny w okresie od 25.06.2018 r. do 15.08.2018 r.) 

   W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej deklaracji, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, tym aby dziecko uczęszczało na zajęcia do czynnego w okresie wakacji ww. oddziału przedszkolnego i złożenie w sekretariacie PSP w Rzędzinach w terminie od 14.05.2018 r. do 18.05.2018 r.

   Jeśli chcecie Państwo skorzystać z opieki w innej placówce należy we własnym zakresie złożyć deklaracje w wybranej szkole w dniach 22.05.2018 r.– 28.05.2018 r.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA  W ZAJĘCIACH  W PRZEDSZKOLU PODCZAS WAKACJI pdf.

 

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.