^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

W związku z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej 

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

apelujemy do Rodziców,

aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły lub przedszkola. 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w roku 2013.

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły w dniach 02.03.2020 r. do 31.03. 2020 r. 

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00

oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 13:00.

W celu zapisu dziecka należy wypełnić kartę zapisu (wszystkie druki dostępne w sekretariacie) i  dostarczyć ją do sekretariatu szkoły w określonym wyżej terminie. Dla potwierdzenia danych, należy przy zapisie okazać akt urodzenia dziecka i dowód tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.

Warunkiem uprawniającym do zapisania dziecka do PSP w Rzędzinach jest jego zamieszkanie w obwodzie tej szkoły. W przypadku innego adresu zamieszkania niż adres zameldowania lub braku zameldowania należy złożyć oświadczenie o zamieszkaniu i przy zapisie dziecka okazać do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie np. umowa najmu, akt notarialny, deklaracja śmieciowa, itp.

Razem z kartą zapisu do szkoły należy złożyć deklarację uczestnictwa w zajęciach religia/etyka.

Prosimy również o zapisywanie dzieci z innych roczników z obwodu PSP w Rzędzinach, które w roku szkolnym 2020/2021, będą realizowały obowiązek szkolny w PSP w Rzędzinach. Zgłoszenie odbywa się na takich samych zasadach jak do klasy pierwszej.

Zgłoszenie o przyjcie do klasy I PSP w Rzędzinach.pdf

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

I(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 25.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2020.

 

 

 

Szanowni Państwo

Zbliża się okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w którym są one szczególnie narażone na wielorakie niebezpieczeństwa. Podczas ferii w domu, wyjazdów na kolonie, obozy czy do rodziny mogą znaleźć się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia i życia. W związku z priorytetem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, bardzo proszę zapoznać się z poniższymi informacjami nt. zasad bezpiecznego wypoczynku i zabawy.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.