^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA - TERMINARZ WAKACYJNY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

UWAGA RODZICE !!!

    Informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018 planowana przerwa wakacyjna we wszystkich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra jest w terminie:

od 11 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.

   Natomiast terminy pracy oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji przedstawiają się następująco:

1) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach od 25.06.2018 r. do 11.07.2018 r. (nieczynne w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r.)

2) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu od 25.06.2018 r. do 10.07.2018 r. (nieczynny w okresie od 11.07.2018 r. do 31.08.2018 r.)

3) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (nieczynny w okresie od 25.06.2018 r. do 15.08.2018 r.)

4) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (nieczynny w okresie od 25.06.2018 r. do 15.08.2018 r.)

   W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej deklaracji, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, tym aby dziecko uczęszczało na zajęcia do czynnego w okresie wakacji ww. oddziału przedszkolnego i złożenie w sekretariacie PSP w Rzędzinach w terminie od 14.05.2018 r. do 18.05.2018 r.

   Jeśli chcecie Państwo skorzystać z opieki w innej placówce należy we własnym zakresie złożyć deklaracje w wybranej szkole w dniach 22.05.2018 r.– 28.05.2018 r.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU W OKRESIE WAKACJI pdf.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.