^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA-BEZPŁATNE PRZEJAZDY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY DOBRA

Bezpłatne przejazdy uczniów na terenie Gminy Dobra

W dniu 20 września 2018 r. podczas XXXV Sesji Rady Gminy Dobra została podjęta uchwała dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. Zgodnie z podjętą uchwałą, Wójt Gminy Dobra - Pani Teresa Dera w najbliższych dniach podpisze z Gminą Miasto Szczecin przedmiotowe porozumienie, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych od dnia 1 października 2018 r. będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Korzystać z darmowych przejazdów będzie można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna). Ich posiadacze będą musieli zgłosić się do punktu personalizacji kart (część kas biletowych, dokładny wykaz na stronie internetowej ZDiTM), aby na podstawie aktualnych legitymacji szkolnych nadane im zostały specjalne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Tam też będzie można wyrobić SKA. Brak karty będzie oznaczać brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów. Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem ZDiTM kartę SKA można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Gminy Dobra i program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wnioski o wydanie bądź przedłużenie terminu ważności SKR mieszkańcy gminy Dobra nadal składają w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Koszty uprawnień przyznanych uczniom z terenu naszej gminy w całości pokrywać będzie Gmina Dobra.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.