^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIUM SZKOLE

INFORMACJA DOTYCZĄCA  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski należy złożyć

w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a (tel. 91 311 30 48)

w terminie do dnia 15 września 2019 r.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.