^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZERWA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

INFORMACJA

Przerwa w pracy oddziału przedszkolnego

w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach

od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

ZAPISY DO KL. I NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAPISY DO KLASY I

Zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2011 r. odbywać się będą od dnia 05.03.2018 r. do dnia 19.03.2018 r.

w godzinach pracy sekretariatu tj.: od poniedziałku do czwartku 8:30-13:30.

Kontakt telefoniczny pod numerem 91 3112439.

Na wniosek rodziców dziecko urodzone w 2012 może  rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Druki zapisu dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

karta zgoszenia dziecka do szkoy 2018.pdf

PÓŁKOLONIE - przedłużony termin rekrutacji

PÓŁKOLONIE - INFORMACJA

W związku z wolnymi miejscami na półkolonie organizowaną w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach w dniach 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. zostaje przedłużona rekrutacja do dnia 02 stycznia 2018 r. do godz. 12:00.

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne w sekretariacie szkoły w Rzędzinach i na stronie internetowej szkoły: www.psprzedziny.pl

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie szkoły. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkole: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39.

                                                                                               Ewa Lewandowska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach

INFORMACJA O „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

INFORMACJA

O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

 

            Informuję, iż od dnia 11 grudnia 2017 r. od godz. 8:00  do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

a)        czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

2)        Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

a)        czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

3)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

a)        czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

4)        Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

a)        czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

5)        Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

a)        czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;

b)        liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.