^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ Z REJONU PSP W RZĘDZINACH

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2019/2020

dla dzieci z rejonu PSP w Rędzinach

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w roku 2012.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w dniach 25.02.2019r. do 25.03. 2019r.

 

Kontakt telefoniczny pod numerem 91 3112439.

Na wniosek rodziców dziecko urodzone w 2013 może  rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Druki zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły.

PÓŁKOLONIE W SZKOLE 2019

 

INFORMACJA

O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Informuję, iż od dnia 12 grudnia 2018 r. od godz. 8:00  do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

Czytaj więcej...

INFORMACJA-BEZPŁATNE PRZEJAZDY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY DOBRA

Bezpłatne przejazdy uczniów na terenie Gminy Dobra

W dniu 20 września 2018 r. podczas XXXV Sesji Rady Gminy Dobra została podjęta uchwała dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. Zgodnie z podjętą uchwałą, Wójt Gminy Dobra - Pani Teresa Dera w najbliższych dniach podpisze z Gminą Miasto Szczecin przedmiotowe porozumienie, dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych od dnia 1 października 2018 r. będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Korzystać z darmowych przejazdów będzie można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna). Ich posiadacze będą musieli zgłosić się do punktu personalizacji kart (część kas biletowych, dokładny wykaz na stronie internetowej ZDiTM), aby na podstawie aktualnych legitymacji szkolnych nadane im zostały specjalne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Tam też będzie można wyrobić SKA. Brak karty będzie oznaczać brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów. Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem ZDiTM kartę SKA można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Gminy Dobra i program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wnioski o wydanie bądź przedłużenie terminu ważności SKR mieszkańcy gminy Dobra nadal składają w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Koszty uprawnień przyznanych uczniom z terenu naszej gminy w całości pokrywać będzie Gmina Dobra.

INFORMACJA - TERMINARZ WAKACYJNY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

UWAGA RODZICE !!!

    Informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018 planowana przerwa wakacyjna we wszystkich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra jest w terminie:

od 11 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.

   Natomiast terminy pracy oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji przedstawiają się następująco:

1) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach od 25.06.2018 r. do 11.07.2018 r. (nieczynne w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r.)

2) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu od 25.06.2018 r. do 10.07.2018 r. (nieczynny w okresie od 11.07.2018 r. do 31.08.2018 r.)

3) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (nieczynny w okresie od 25.06.2018 r. do 15.08.2018 r.)

4) Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie od 16.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (nieczynny w okresie od 25.06.2018 r. do 15.08.2018 r.)

   W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej deklaracji, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, tym aby dziecko uczęszczało na zajęcia do czynnego w okresie wakacji ww. oddziału przedszkolnego i złożenie w sekretariacie PSP w Rzędzinach w terminie od 14.05.2018 r. do 18.05.2018 r.

   Jeśli chcecie Państwo skorzystać z opieki w innej placówce należy we własnym zakresie złożyć deklaracje w wybranej szkole w dniach 22.05.2018 r.– 28.05.2018 r.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH W PRZEDSZKOLU W OKRESIE WAKACJI pdf.

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.