^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIUM SZKOLE

INFORMACJA DOTYCZĄCA  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. nie przekraczających kwoty 528,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w sekretariacie szkoły.

Wypełnione wnioski należy złożyć

w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a (tel. 91 311 30 48)

w terminie do dnia 15 września 2019 r.

Ogłoszenie - "Szkoła dla rodziców"

 

 Gmina Dobra i Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

zapraszają do kolejnej edycji

bezpłatnej

 Szkoły dla rodziców

Szkoła dla rodziców jest adresowana do wszystkich rodziców, którzy:

  • miewają trudności w wychowaniu, nie są pewni jak radzić sobie z dzieckiem w różnych sytuacjach,
  • czują się zagubieni, zestresowani,
  • chcą odreagować codzienny stres, zmęczenie, frustrację,
  • chcą w interesujący sposób spędzić czas w życzliwym im gronie innych rodziców,
  • chcą jeszcze lepiej wychowywać swoje dzieci.

Program „Szkoły dla Rodziców”:

1) Kary i nagrody – jak dyscyplinować dzieci, jak być konsekwentnym i stawiać granice

2) Usamodzielnianie dzieci – wspierająca rola rodzica, jak rozmawiać z dzieckiem, włączanie w obowiązki domowe, sytuacja prawna: kiedy dziecko może sprawować opiekę nad młodszym rodzeństwem, kiedy może samodzielnie poruszać się po drodze.

3) Problemy w wieku dorastania - potrzeba akceptacji, jak rozmawiać z nastolatkiem, odrzucenie rówieśnicze, wpływ mediów.

4) Relacje rodzeństwa – role, rywalizacja, zazdrość, porównywanie.

5) Konflikty okołorozwodowe i ich wpływ na dziecko – dziecko jako świadek kłótni, jak rozmawiać z dzieckiem na temat emocji, jak przygotować dziecko do rozstania rodziców.

Miejsce i terminy:

Biblioteka Publiczna w Mierzynie, ul. Welecka 5
Wtorki: 14 maja, 21 maja, 28 maja, 4 czerwca, 11 czerwca | godzina: 17.00 19.00

Kontakt:

Paulina Odej – 798 137 758 lub Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej – (91) 424 19 79

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.