^W górę

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny

Ogłoszenie nr 632629-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach
Rzędziny 6
72-003 Dobra
e-mail: sekretariat @ psprzedziny.pl
tel. (91) 311 24 39
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Termomodernizację budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny”

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA : 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Dokumenty do Przetargu- wszystkie

Ogoszenie o zmianie ogoszenia z dnia 06-12-2019 r.pdf

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja nr 1.pdf

RYS_A1_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf

RYS_A2_ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I PRZESZKLEŃ ZEWNTRZNYCH.pdf

Modyfikacja siwz nr 2.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Przykladowy_wzor_oswiadczenia_dot__grupy_kapitalowej.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Copyright © 2013. PSP Rzędziny  Rights Reserved.